w samym rogu czepce młodych zon z Koniakowa te kwadratowe podłuzne